• 1st period (8-8:55) Senior English

  2nd period (8:58-9:45) Freshmen English

  3rd period (9:48-10:35) Sophomore English

  4th period (10:38-11:25) Seventh Grade English

  5th period (11:28-12:15) Junior English

  6th period (12:45-1:32) Speech

  7th period (1:35-2:22) Prep

  8th period (2:25-3:12) Eighth Grade English